Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 157)

tuin te maaken, en juist hier door ongelukkig worden. Even alzo is het gelegen, met een huwelijk uit belang. Alleen zijn de ongelukkige gevolgen van eenen anderen aart. Wat baaten een dief ziin verkregen fchatten, als hij voor den Rechter gegrepen en gevonnisd wordt V Hij ontvangt een geduchte ftraf, het loon van zijne gruuweldaad, en alle zijne fchoone,ingebeelde, uitzichten,zijn vervlogen. — En wat baat eenen, uit belang getrouwden , zijn verkregen goed, als hij de vreede en onderlinge liefde, die bronnen van huisfelijkegelukzaligheidmisfen moet? Naauwlijks getrouwd zijnde, gevoelt men eene ledigheid in het hart, die duidelijk aanwijst, dat men niet op den perfoon, maar wel op de bezittingen verliefd is geweest. Dit baart zelf-verveeling, en deeze wedêrom een onvergenoegd, gémelijk humeur , dat_ in huis den voet dwars zet, en de, voor weinige dagen , gewaande liefde wordt in eene wreevelige haat, en dikwerf in eene eeuwige twist herfchapen; of, men zoekt in de bron van het huwelijk, (de bezittingen naamelijk) verzadiging van genoegen. Dat dan weleer zegeningen waren, worden nu tot een vloek; is het een man, hij wordt uithuizig, en doet veele noodelooze onmaatige verteeringen; is het eene vrouw, zij wordt eene verwaarloofter van haare huishouding, en geeft zich over aan verkwisting; de inkomden verminderen , en het gebrek maakt hunne hoofden berooid; en wanneer alles verteerd is, (ik zwijg van erger gevolgen!) worden zulke

ramp-

Sluiten