Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rampzalige verbinden isfen , dikwerf met echt« fcheiding verbrooktn.

Mijn buurman hendrik was een eerlijke braave kleeremaaker, van 50 Jaaren oud. Hij werkte mot twee knegts, en kon redelijk beftaan, zijne vrouw was 5 Jaar j'.nger en deed met naaien voor de lieden , en in haare huishouding mede haare best. Zij konden wel met elkander overweg , en leefden in een Hille burgerlijke vergenoegdheid. — Dan dit geluk wordt eensklaps verbrooken. De man wordt ziek, en — fterft! Dit was een zwaare flag voor de vrouw. Maar jan de oud de knegt paste braaf op, en was een jong werkzaam karei , dit was wederom een geluk voor haar echter maakte zij zwaarigheid , haare zaaken op een knegt te laaten aankomen. Het had ook grond. Al was bij braaf hij kon wankelen. Maar haar belang met het zijne vcree-

nigd, dan was dit gevaar weg geruimd:

ja n zag er vel uit — Zij behandelt hem vriendelijk , en geeft in het voorbijgaan, haare gedachten over haaren toeftand te kennen zonder betrekking tot jan ! — Doch hij die den aap uit den mouw zag kijken, begint ook eens door te denken. — De vrouw was reeds 45 Jaar, en hij maar 24; — maar zij had geene kinderen ; en een goed beftaan. Hij kon , doorhaar, Kleeremaakers baas worden, en wie verlangt niet eens daar na?

Zij was ook jlerfelijk. Deeze beweegredenen waren jan genoegzaam, tot de onderneeming. Hij maakt zijn aanflag, de zaak werd geklonken, zij trouwden, 'en het begin ging tamelijk goed.

Maar,

Sluiten