Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i°7*)

nieuwe bewijzen van vertrouwen geeven, die de v-tbeetering het eerst bevorderen kunnen. Men kan daarom tevens waakzaam en voorzichtig zijn, en een oog in het zeil houden. - Doch, (laan man of vrouw, tot uitfpoorigheden over, dat men geftrenge mid* delen cebruiken moet tot volftrekte beteugeling van gezag en magt, dan houdt het denkbeeld van vertrouwen geheel op, want hem, dien niets is aanbetrouwd , kan men ook met wantrouwen. Doch , klimt de nood zo hoog niet, en dat men tot geftrengheid niet gaarn belluiten wil, dan fchiet 'er mets over, als te overleggen , wat of het zwaarfle weegt* De opoffering (des noods) van eenige kleinigheden , door elkander te blijven vertrouwen , of door wantrouw, al het huisfelijk geluk, 'er aan te waagen, dan kan men van deeze'twee, een verkiezen.

Mag ik nu mijne vriendelijke tegenwerpers, nog wel eene kleine aanmerking maaien v — Als ik mij niet bedrieg mijne vrienden! dan geloof ik dat gijlieden van eene wantrouwige geaardheid zijt. Dit zeg ik u niet tot een bits verwijt, maar wel, óm U te herinneren, in welk een' beklaaglijken toeftan 1 gij u bev nd. Ja , dan zijt gij waarlijk het mededöogen, van allen die gezond rerftand gebruiken, overwaardig. — 'Er zijn zulke menfchen, welken het eigen is niemand te vertrouwen, maar,altoos, en in alles te wantrouwen; maar zeg mij eens, mijne vrienden! hebt gij dag ol nacht wel ooit rust m uw

hart? hn wit dunkt u, zoude het met

ongelukkig zijn, dat alle menfchen, buiten u , * L 4 mis-

Sluiten