Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C8>

^^^^^

woorden, fine vee /„ »! ilr k"nnen btS:'dvier zoonen heef? /, fterk ?en Vader> die

te hebben : H«^ Veel/Trnh^r1^ ^edacht wel? veele ambachten zijn 'er

Wfe' Sk^l^S^ ™ a"k™g' datik 'er mita iewn „.hans moet bekennen,

s. Maar ^d r- "n'lr gedacht hebdenkt hen allen KH6 J V,er Zoonen » PÜ

biJ gif hen kimt / ambachten, waar

goedieS Cne"°^rkr1LTaï°;,Zii T plaats, te denken' h„L J?en'..in de eerde

anders, naar goéde ™,fUlt g,J Uvve keuze

redenen', kunne? be^S * d°°r g°ede

fchl^et^ett^defarnfn PliJk hebtS ik *«* ten, en beïriin Hot ^ac,nfn«u wei te weedus het geS JP d" dlt "od,S is i *eg niij

teld heb Ten ^n'Tr d" ? die »«* gebepaalen wn„„ D„net ?etal daarvan , al

beachTenVl5nfteden M £5 £ RogïeS- ei To J.voorbeeld: bet Koeken-, plaaTfeniu-e onï/^nb,r°0d-bakken is veeie"

» dn verfchillende. Zo is Kt Uk1ï?SË

re

Sluiten