Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben; wij konden dan , daar na, nog eene naleezing doen, van de overfchietendenf

h. Nu ja, dit kan goed zijn, ik zal het gaarne zo hooren.

s. Het geheele oogmerk is toch, om u een aantal ampachten, als voorwerpen ter keuze, in Nederland voor te (lellen, en 't zal dus °P de °fde zo zeer niet aankomen.

lot de Handwerken, waar in den Hamer het voornaame werktuig is, behoort: Goud. Zilver- IJzerlmeden, het Koperllaan in moolens en t koperflaan of bewerken van allerlei gereedfchappen, als ook het Blikflaan; hier toe kan men ook het Timmeren, Scheepstimmeren, Kastenmaaken of Schrijnwerken, en het Beeldhouwen betrekkelijk maaken, waartoe zo wel den Hamer, als Bijl. Beitel, Schaaf en Zaag gebeezigd wordt. Ligt begrijpt gif dat een en ander opgenoemd Handwerk, zich weder verdeelt, als ik u zegge, dat ik onder het Goud- en Zilverimeden, het groot en klein werk maaken , het Goud- en Zilver (laan, het Goud- en Zilverdraad trekken, en onder het IJzerfmeden, het fpijker- en Slotenmaaken enz. enz. verftaa. Hou dit ook voor het volgende onder het oos.

Tot het geen gebakken wordt behoort • het Roggen, en T.-,rwenbrood- Koeken- ZuikerBanket-baKken. Het Steen- Potten Pijpen-bakken. Lot het brouwen: Bier-Azijn- Mol-brouwen. Ik zal het Genever-ftooken , en distilee ren van allerlei liqueren hier maar bijvoegen lot het geen gezegd wordt gemaakt te worden: Mans. en Vrouwen-Klederen , Pruiken — Hoeden, Schoenen, Trippen, Klompen,

Ho.

Sluiten