Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 )

eene leest, fchrijft en reekent beter dan de ander ; zelfs een jongere gaat een ouderen voor. Het heeft mij wel hard gevallen om de kosten goed te maken, maar mijn Vader en Meester zeiden altijd, dat die leezen, fchrijven en reekenen kan, altijd door de waereld kan komen. Ik ken ook geene Ambachten waar in dat niet minder of meerder te pas komt, en heb altijd begrepen dat ik volrtrekt verpligt was dit aan mijne zoonen te laaten leeren , zo wel als mijn vader dit aan-mij gedaan heeft.

s Dit is edel en best gedacht en gehandeld , zo zijn alle Ouders verpligt te doen. Ik zou nu gaarne vraagen welk eene opvoeding gij uwe kinderen gegeeven hebt, en nog dadelijks geeft, om dat een goed Ambachtsman, als een goed Burger, ook goede manieren diende te hebben ; dan dit is een ander (tuk. Wij zullen dus in ons volgend gefprek ons alleen bij de Vraage der Maatfchappij nader bepaalen; en ik hoop dat gij de werkjens der Maatfchappij, over de opvoeding der kinderen , zult geleezen en in acht genomen hebben.

h. 'ó Die Boekjens! Ik befpaare het in andere dingen en koop die. Ik zo wel als mijn vrouw leezen die met groote fmaak; en wij kennen geen beter Boekjens om ons, inde opvoeding en beftuuring onzer kinderen, daar naar te richten.

s. Gij verblijdt mij boven miine verwagting. Nu tot wederziens. Vaarwel!

B S twee-

Sluiten