Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

zaaklijk maar echter , in de welgetelde

fan igerno\aten E?r°?? • e» vTn S r

JanJ, ook gemeen; als Goud- en ZilVerfmel den , Gouddraadtrekken, Pasfementenmaaken Diamantflijpen en zetten, enz ,luimaaKen»

l,>hLdeVegenW00AdiSen befchaafden en verlichten ftaat van Europa en van ons Vader

Nmarkundge «.aratri™",8™ J'S '°f

op eteid, hebt bemeikt, vorderen meerder nf

geeseofherrmrgeii:S ? MdrtW,^^ geest of het bgchaam, tevens onderfcheidenp

o™nren om gediarthede" ' iH he" W« « noeïen tP h C aaWamheid en ge-

Sufr Ja™'' fommigen vordere» meer

ve r^eduld He"f •meêr, hMd»fW». «iderei yeei geciuid. Het ]S ech£er k .

één Ambacht welgeoefend kan worden war n geen gezond verftand, kundigheid' (die alleen door goed te leeren kan verkregen worden ) bekwaamheid en oplettenheid S ' e" het welk van de meêr kundigên zeéf opmerkzaamen en handigen , niet met' meêï genoegen, nut, voordeel en eere kan ™ ncht worden dan van minder Lundlen minder opmerkzaamen en vaardigen7*5 "is'

men

Sluiten