Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37)

dien men Jongens, van dit beftaan en die geaartheid, tot zittende of eentoonige Anbachten opleidt, zal hunne geaartheid, hunne genie , zich nooit kunnen ontwikkelen, nooit kunnen zij dan worden dat ze worden konden, men moet hen tot zulke Handwerken opleiden waar in hunne Ligchaams-Krachten en Zielsvermogens beiden nodig zijn , waar in denken en doen tot eene goede uitvoering behoort; dan zullen ze in hun Element zijn, en welligt zal deeze en geene van hen, als zij in gelukkige omftandigheden komen, in al den nadruk van het woord een Meester in zijn Handwerk worden.

Jongelingen van deeze geaartheid kan men uit een aantal Ambachten laaten kiezen. Zij kunnen tot onderfcheidene bekwaam worden. Men kan van hen voortreffelijke Goud en Zilver-fmeden, Timmermans, Loodgieters, enz. enz. en voor al Zeevaarenden, maaken. 't Is zeker dat de Zeelieden als nuttige Leden van den (laat moeten aangemerkt worden. Als een Handwerk is het eene goede Kostwinning voor braave, gezonde en fterke Vaderlandi'che kinderen. Het geeft aan zulken die wel oppasfen niet alleen dagelijks brood, maar ook dikwijls bevordering van Hand en verdienden ; doch dit kan alleen door kunde, braafheid en deugd veroorzaakt worden. Ik herrinner mij hier de gefchiedenis van den braaven en nooit te vergeeten

MAARTEN HARPERS TROMP, en van

den , boven allen lof verhevenen mic hiel

ADRIAANS ZO ON DE RU IJ TER. Deeze

Mannen, fehoon beiden van geringe ouderen C 3 ge-

Sluiten