Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 )

gij zult met mij begrijpen dat dit geene liefde tot kmderen kan genoemd worden. Wat baat

^^?k.?,ftVei^htlïï?w1,'KÜ* z,'j"? wat vooroeei kan ik, ol mun zoon, heböen , als

ik hem bij een amb.cht doe waar toe hü

noch zielsvermogens, noch fterkte naar »?Lifr

beïoeV of°CH,g?egr,;,e,d hecft' en dus een beroep of Handwerk krijgt waar in hij na-

tuurhjk ongelukkig moet lijn, om dat zi ne geaartheid daar mede ftrijdt en hij 'er K lust „och genie vo >r heeft? kanYet liefde hee en dat Ouders aan hunne zoonen zu ke Ambachten bezorgen?

h. Het is zo klaar als de das dar geene waare liefde is, maar een 1vva77e en verkeerde handelwijze, en dat 'er noodzalkli* eene behoorlijke vergelijking, tusfched kwaamneden der Jongens, en de vereischren ™Je onderfcheidene Ambachten m0 ge.

zoonen behooren op te leiden. Daar zij h n! 11e geaartheid kennen; daar zij wee en of hunne vermogens groot of klein zijn , i 'e alleen onpart.jdigheid nodig, als zij over de .onderfchei.en Handwerken genoegzaam kuï uen oordeelen, ora te weeten, om onfeilbaar te weeten, mag ik mij zo nhdrukk? tot welk zoort van f dezelve zij hunnen Zoonen behooren op te leiden ; en als zij drie, vier Ambachten van het zelfde foort gekozen hebben , kunnen zij nog weêr daar van het beste,

naar

Sluiten