Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT.

In ten jCand, dat, alleen door arbeidzaame handen, als uit het water gewoekerd is, en het welk niet anders dan door den vlijt zijner inwooneren kan blijven bejlaan, kon, zeker, niemand zich verwonderen, dat de invloed der Naarftigheid, door eene Vaderlandlievende Maalfchappijals eeiie prijsftojfe werd opgegeeven, ten einde de redenen van verpligting, om altoos naar/lig, werkzaam en bezig te zijn, te meerder voor elk Burger open te leggen. Uit vier ingekomene Verhandelingen, werden de hier achtervolgende, van wilte-

tus bernardus jelgersma; eer.

tijds Phil, Doctor en Predikant te Boxfum en Blesfum, in Friesland; naderhand Secretaris der Repr<efentanten van Friesland, doch vervolgens, op den 22li'en van Sprokkelmaand, deezes jaars, alhier in Amfteldam overleden; als mede die van johannes van laar, Burger en lnwooner deezer Stad, den ixden van Oogst, maand, 1795, door de Algemeene Ver gade. ring bekroond: beiden, zo als dezelven hier verfchijnen, gefchreven zijnde, reeds vóór ds omwenteling in dat jaar , in dit Gemeenebest voorgevallen.

* 2 De

Sluiten