Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *a )

loopen hem veel te hoog. Van de bliiken rif ner vveldaadigheid hoort men nooitiets7b$ËZ

«nte? v,H„fChM°P h°°pen 'of trekt f« % renten van. Men moet dus bekennen, dat

hebzucht de groote drijfveer is van al ziin

joegen; dat gierigheid, de wortel van alle

Men kan , ± beken het , Hendrik m

toe M ear7/m°ge^t e" '^^soogenblikkeï toe. Maar is zijne Naarftigheid eene deu*d 9

Deneerscht wordt, en daar bij veele snede

ïueiSg-;eeSkt-^e,e ?°°di*e P'S en8 vcï ke oveT^Z S0.efeur>ng van zijrTen maaier, over zijne verrichtingen , vleién ? — zou

S nzSnt ÊëeS 'bÜ £ene mindere maare 'an rï' ei'e zekere maate van vroomheid

SteT Me^t gevoe^.had' nieten ' ed lvJerjSch> een waard ger Christen pph J Wr Burger en handelbaarer Vriend gewees" gebrek 'dtaTJS^ ,naarfi[§heid heeft dan a n«i? ?1] zich flechts tot tón ding be¬

paalt; daar in de maat niet houdt, ènwr.

Leer0e„lnwiTaH a"e niedebiTngt NaarKei? tl ^ V00F.be^d, dat^de

O i. Tim. VI: ro.

Sluiten