Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(47)

fchen op dezelfde wijze gelegen zij. Niemand hunner , noch allen te famen, kunnen door andere genietingen indedaad gelukkig worden, en ik mag dus veilig tot dit befluit komen: Dat de veelheid der perfoonen, welken gelukkig zijn, niets in de natuur yari het geluk zelve veranderen kan. Even gelijk de waarheid het zelfde ding blijft, het zij door éénen of veelen gekend en beleden wordende, even zo maakt het zelfde foort van vermaaken het waar geluk van éénen en van millioenen menfchen uit. _

o. Men ftelle zich eens een huisgezin voor, 't'welk niet flechts ettelijke leden bevat, maar welks leden ook door de naauwste banden met eikanderen verbonden zijn. Elk lid van het zelve kan, als mensch befchouwd, enkel op- de meêr genoemde wijze, gelukkig z in; te weeten, door zulke genietingen, welken de beoefening van waarheid en deugd ol zelve opleevert, of ten minsten, gedoogen kan. Maar zouden zij, als leden van het huisgezin aangemerkt, ergens eene andere bronwel van duurzaamen voorfpoed vinden kunnen? Wie kan zich verbeelden , dat het geheele sezïn langs wegen, welken elk bijzonder hd van het waar geluk verwijderen zouden, waarlijk gelukkig, ja gelukkiger zal worden, dan door het aanwenden van die middelen,. welken den voorfpoed ook van elk in het bijzonder gewis,bevorderen? Men verbanne de zegeningen der verlichting en des gewetens uit eenig huis; men doe daar de vermaaken der zinnen en der driften de overhand hebben ; en aanltonds zal men ook het waar geluk

Sluiten