Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6i)

baarste kleinoodiën en nuttigste metaalcn uit de veiligste bergplaatfen ten voorfchijn.

Door Naarftigheid is de mensch in den volsten nadruk een waereld-burger. Door haar bemoedigd en onderwezen , onderneemt hij de moeiëlijkste land-en zee-togten, — trotfeert hij zelfs het doodsgevaar, — ontdekt hij nieuwe landen , menfchen , beesten en gewasfen , en vermenigvuldigt hij, bij het toeneemen van zijne kundigheden en winsten, ongevoelig,zijne behoeften en verbintenisfen ; hij fchakelt de verst van elkanderen verwijderde Natiën, door de banden van wederzijdsch belang, vast aan een , en brengt dus de verftrooide leden van Gods groot gezin op aarde, allengs, nader bij eikanderen.

Naarftigheid weet zelfs de grootste zwaarigheden, in het eind, te boven te komen. Door haar verwon demosthenes, wel eer een Burger van Athene, een lastig fpraakgebrek, en werd , in 't eind , de welfpreekenste redenaar van zijnen leeftijd. Door haar klom de ruiter , onze landgenoot, langs alle trappen van den zeedienst,tot het opperbevel over Nederlands zeemagt op, en werd, met recht, door het opgetogen gemeenebest als 'sLands Redder begroet ; door haar hebben onze voorouders hunnen geboorte grond van Spanjts dwangzucht vrijgevochten, en zij heeft, nog onlangs,aan het moedig Amerika den zege en de vrijheid gefchonken.

Van de Naarftigheid trekken de kunsten en wetenfehappen, ook nu nog, de heerlijkste voordeden. Door haar ontwikkelt zich 's menfchen geest in dit vak dagelijksch en

men

Sluiten