Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 66 )

SSÏj^' intusfchen, brengt zijnen met S „ 4 r"ei fluime'-en of omzwerven, een fSZ ™deK, "««tigheden , door ;

hem Sier • ^fhonken . maar dit baat hem niet , hij is m het einde nog even onervaaren en hehn,.f-;o- «ii I "ut>..cveu mair ™ i ,Denocrtlg - als teen hij nog

Zlvthïi iïtJaiïenn gereisd had5 meermaal! n den ' lg d"C tl}£ gevaaren,onbekommerd, buheneeSn J W" Z-eiden cntmoet hem iel« zkfS hf/malrZ1>e ,0^e en verllrooide oeen 1H i Z'Ch "iet aan> h;J* h£efr 'er voorzilS 3 Tn; e" aI is het dat Gods treeden n,H VÊrre van het meest be-

leide fnPdle.n- Ian#s mi" gewo™e ™egen mede' hil t ' °J door den iuister, waar Selïen LJPPraa t' °f door de «mpfpoeden, welken hem afmatten, van zijne overLe reis! genooten genoeg te onderkennen zTi zai hïf Ke7ofeeonCf bfd-elmingenZ,Jd'erZ la?winsten dl N ngtL dan 0p de d«"rzaame Naarn,Sheid verflingerd zijn. Niemand, voorzeker, die deeze fchetfe mPt

tZSPSX^Z Verage,iikr ■ zaI de« ï"i aamen w Ji^J* Naa! ftiêheïd, en de onbereeken-

gevreesd wordt, kunnen miskennen, en ?n

derCNa"iiïiatff^t van ^iNfifi oer vaardigheid, als het bjzonder eigendom

S der ffigL 0VeïtU'gd /ij"n ' dat ziJ he£ £r beerden °°k I!1 deezen opzic^e,

,rJ3' V;'rv,,,t het I^rte van de Leden eener Maatfchappij , met tevredenheid en

er-

Sluiten