Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 74 )

fflet eene welverdiende verfroaading behandeld en nis het vergif der famenleéving en irgoe!

het » nnS 'iTT "e voorfchriften van ,«Lg . Aftand en van bet geweten

wó H ■tfWFwfa« aa» ; M« S

ïênh- Pn ' ^eUga2aa "e bur«« vormr , f;« V i j rchenkt aan haare leden al het voordeel der gezelligheid.

htóirtri? 5laarfti8he d» eindelijk, worden de

vervfoe d • n geaeü^te«s der onfterflijken

reeds na^f,ge nia" verhe,t >

reeds aa_i deeze 2i,dfc van het „raf d »

rang en het genot der Hemellingln.'

Men befchouwt bet tegenwoordig leven der

S £ï ' gemefn,ii^ als eene voorbereid,?»

tot hunnen toekomenden kring van werk?

zaatnhetd. De deugdzaame Christen wor5t

op aarde als ,n eene oefenfchoole, tot zl ne

volgende deugdsbetrachtingen opgeleid De

verkeerdb'der,JHe ^ ^ 'm d"aashdd « verkeerdn. der, doorbrengt, rust zich tot zii-

zfcb VzSeLfta? kw3lijk't0e' e" hi-' b^t z.cn zeh'en van de aangenaame hoop od die

voordeden , welken de liefde tot waarheid en

rechtfchaapenheid alleen kan aanbrengen. "

he voK ieflimn,et moeen afleiden' dat oSicht n L Wn ' ten minst<-» in zèkere opzichten, als een vervolg op het tegenwoor-

di-

Sluiten