Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 153)

«we huizen en gedachten hangt eeniglijk van uwen onvermoeiden ijver af. Met de voordeden, welken rang en eere-posten,gemeenlijk verzeilen, niet befchonken, moet gijzelve fleeds op eerlijke middelen peinzen, om U zeiven en uwe huisgenooten van het noodige te voorzien, om u en hen de genoegens van het gezellig leven te verfchaffen, en het toekomend beftaan van uwe kinderen te vestigen. De noodzaaklijkheid dringt u , om 'uw eigen kroost op te voeden, — deszelfs aanleg en neigingen zorgvuldig waar te neemen, en uwen ijver in tijds op het zelve over te brengen. Uw ftand beveelt u den ledig-gang te fchuwen, — nuttelooze geldverfpillingen te vermeiden, — uwen trek naar pracht en overdaad te beperken, — aan de voorfchriften der eerlijkheid in uwen handel en wandel gehoor te geeven, en u voor alle. bedrog en geveinsdheid zorgvuldig te wachten. Verachtering van uw aardsch bedrijf, — fchaarsheid van inkomsten , — het wantrouwen van allen , — eene algemeene verfmaading — en eene grieveude verlaaging tot de geringste klasfe van burgeren, deeze zijn de onvermijdelijke onheilen, waar aan gij u, met het verwaarloozen van deeze lesfen der voorzichtigheid * bloot ftelr.

En zoudt gij dan niet altijd naarftig en op uwe hoede zijn? ja werk en waak zonder ophouden. Dus doende zult gij uw eigen geluk, en dat van uwe nakomelingfchap, verzeekeren ; zo zult gij uit uwen ftand alle moogelijk voordeel trekken, en bij eigene oudervinding weeten, dat de middelmaat in alles onwaardeerbaar is. Dit is het rechte middel I 3 om

Sluiten