Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANDWOORD

OP DE

V R A A G

DER

MAATSCHAPPIJ: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN,

Welken invloed heeft de Naarftigheid, zo op den voorfpoed en het waar geluk van ieder Mensch in 't bijzonder, als op het welzijn der Maatfchappij in 't algemeen F En welken zijn de meest gefchikte middelen, om deezen pligt door lieden van allerlei rang meêr en meêr te doen betrachten ,

DOOR

JOHANNES VAN 3LAAR,

AAN WIEN EENE

ZILVEREN EERPENNING

IS TOEGEWEZEN»

Sluiten