Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIJNE MEDEBURGERS!

Da, de vrugt der Naarftigheid geheel, of ten deele kan verloren gaan , leert de dagelijkfche ondervinding. Dit wordt ook van fchrijvers, die bij eenige Maatfchappij naar eenen eereprijs dingen, ondeivonden, wanneer hunne Verhandelingen niet goedgekeurd , of den druk onwaardig geacht wórden. Dan, hoe zeer ik dit bereekene , zal ik bet echter waagen op de bovengemelde Vraag een andwoord tefchrijven, fchoon , misfchiea, bekwaa-mer pennen dit ook zullen doen. Genegenheid tot u, mijne Medeburgers Ifpoort mij hier toe aan. Én ik vertrouw dat niet een Schrijver mij daar in zal overtreffen ; ook niet in Naarftigheid, om voor u een, zo nuttig mij mogelijk, andwoord te vervaardigen.

De Maatfchappij , tot Nut van 't Algemeen, die aan hare Zinfpreuk voortreffelijk tracht te beandwoorden, heeft van tijd tot tijd gewigtige prijs - vraagen opgegeeven,— de goedgekeurde andwoorden bekroond, en die Verhandelingen ten uwen nutte in uwenfchoot geworpen. De thans voorgeftelde vraag, wegens de Naarftigheid , is van dien aart dat zij haarer niet alleen volkomen waardig is, maar ook, dat een doeltreffend andwoord onmiddelijk zal kunnen ftrekken ter bevordering van haar heilrijk oogmerk, en wat is dit anders dan uw voorfpoed, geluk en welvaart, op alle haar mogelijke wijze te vermeerderen?

De

Sluiten