Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter opheldering deezer vraage moet ik met één woord weder opmerken, dat het gezegde : Lieden van allerleien rang, eigenaanig naar den aart der vraagende Maatfchappij zal moeten verdaan worden,en dus niet alle rangen van menfchen in de Waereld, of in Nederland kan beteekenen, maar allerlei rang en ftand der minvermogende burgers. Intusfchen blijft het waarheid, dat 'er geen mensch, in wat rang en ftand ook, op aarde leeft, welke niet verpligt is naarftig te zijn ; en de aart van 't onderwerp zal wel toelaaten, dat ik het oog nu en dan, op allerleien rang van menfchen flaa, terwijl ik alles ten uwen nutte zal trachten aan te wenden,en u, in deezen. zo wel zal trachten te verlichten, als tot Naarftigheid aan te, fpooren.

Betreffende het woord, middelen, moet ik aanmerken, dat, mijns oordeels, het doel der Maatfchappij: tot nut van 't algemeen, niet kan zijn, om in een andwoord op deeze vraage, zulke middelen of ontwerpen , aangewezen te zien, waar door de luiheid en ledigheid, door gezag, kan beteugeld, de bedelaars en ftraatloopers werk bezorgd, en dus Naarftigheid vermeerderd worden. Ook denk ik niet dat het oogmerk is, om ontwerpen van Inftituten te vorderen , welken door haar , door andere Maatfchappijen, Genootfchappen of Menfchenvrienden , konden gedicht worden, voor behoeftige, werkeloozen en allen die arbeiden konden cn wilden. Was ik in deeze gedachten , ik zou moeten belijden, niets beter te kunnen zeggen, dan wat d. van hinlopen in zijne Verhandeling,

over

Sluiten