Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 201 )

't Vaderland veel voordeel van hen kon trekken, beltellen dezelven, al ligt in winkels, zelfs op Koop ■ Comptoiren , zo zij hen maar eenigzins bereekenen kunnen daar toe in ftaat te zyn, ja dit gaat, in verfcheidene ftreeken van ons land , zo verre , dat fommige boeren jongens, in plaats van tot den Landbouw opgeleid te worden, door hunne onberedeneerde ouders , tot ftedelingen, Heerenknechts, Koetziers, enz. befteed worden, even als of zy daar door gelukkiger zouden worden , dan door het oudfte, eerlijkfte, en nuttigde bedrijf oer waereld, den Landbouw, te beoefenen. Ik bemerk de moeilijkheid , om de middelen ter bevordering der Naardigheid in ons Vaderland, met die natuurlijke orde-.voortedraagen , die ik zo zeer bemin. Dan het zal minder op ortle dan op zaaken aankomen om u, mijne vrienden! dienst te doen. Ik zal dan hier nog een ander middel plaatfen , om de Naardigheid onder Handwerkslieden, zo meesters, baazen als knechts, te bevorderen. Schoon de menfchenliefde eene deugd is, die nog in Nederland woont, is 't echter zeker dat veele meesters en baazen, in alle ambachten, welken in ons Vaderland uitgeoefend worden, zich geene menfchenvrienden betoonen, in opzicht van de behandeling hunner knechts. Het past een baas of meester niet om zijne dienaars of knechts, nors, duurs, liefdeloos te behandelen, vooral dan niet als des dienaars zedenlijke waarde, bij hem met reden hooger gefchat moet worden dan de zijne. En de Hemel geeve, dat 'er niemand Sb Nederland woone, die het loon des dagloo* * ners

Sluiten