Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( aos )

mij tot andere middelen, die van merkelijken dienst konden zijn, tot het oogmerk waartoe ik die zal aanvoeren, 'tls waar, dat de fabrieken en trafieken , vooral die, welken manufactuur-ftoffen leveren, gefchikt voor den buitenlandfchen handel, in alle landen,en in ons land bijzonder, bronnen van werkzaamheid zijn, zo lang deeze in ftand kunnen gehouden worden, en blijven. Dan niemand zal kunnen ontkennen, dat alle fabrieken, trafieken, kunstwerken, enz. aan zeer veele toevalligheden onderhevig zijn , en hierom daarin geene duurzaame bronnen van Naarftigheid, voor een land of volk, te vinden zijn. De ondervinding heeft dit reeds bevestigd. Men flaa het oog op de groote Manufactuurfabrieken, die 'er wijleer waren in Amfleldam, Haarlem, Leijden, Hilverzum, enz. welken thans , of geheel verdwenen , of zeer veel verminderd zijn. Deeze toevallen, zo aanweezige als mogelijke, zijn blijkbaar veelen. Duurte of gebrek aan ftoffagie, verandering der gebruiken, (modes) vermindering der verkoopprijzen, de naarijver en Naarftigheid van andere volken, waar door,bij voorbeeld , een zeer goed zilveren Horologie in Geneva gemaakt wordt, dat hier, na door twee of drie handen gegaan te zijn, wefken allen fmeerig zijn geworden, of voordeel bekomen hebben, voor dertig Guldens kan verkocht worden, en 't welk men in Amfleldata zo goed niet kan gemaakt krijgen voor vijftig guldens. Dan hier komt nog bij, dat zeer veele fabrieken, enz. een zittend leven vorderen ; dat hier door der werklieden veerkracht

en

Sluiten