Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv O P D 11 A G T

Zwaaide zy alleenlyk den ryksflaf in den fchitterenden kring onzer geurige Peiit-Maitres^ 't ware nog in te fehikken ; maar neen , wy fchryvers, wy dichters Cwy zyn dan Geleerden of fraaije vernuften,) zyn verpligthaar, ik mi, te gehoorzaamen. Wie durfde voor eenige jaaren een boek ujtgeeven zonder Opdragtf 't was de woelige broederfchap der dichteren niet alleen , maar ook het logger lichaam dep Geleerden, die hunne dierbaare Mecenaaten zo veeJe deugden en begaafdheden op den mouw fpeluuen,(cn die dierbaare Mecenaaten lieten het zig ook maar koeltjes aanleunen,) dat men 'er tenrninften een dozyn Hooggeleerde, Hoog Eerw., Hoog welgeborene Heeren, en ExcelItnttèn mede kon opfchikken : alle vrouwen V/aren fchoonhedenj alle mannen uitmuntende

Sluiten