Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vm O f- D R A G ?

„ waarmede het zinkroer van balthasaï§ j, gerrits geladen was, en dat die dierbaar ,, re reliquie ten eerlïen naar Sandhcrst ge5, transporteerd is :" wie leest zulke lastertaal; wie ziet het laage en booze oogmerk dezes Schryvers, zonder met de grootfte verontwaardiging te zyn aangedaan, voor den vuilaartigen verdichter dezes gruwels! ik beef voor zulk een inonfter ! zyne aartigheden zelfs t (want die zullen 't nog willen zyn,) zyn afgryzelyk! watfmarthetmy,te zien, in hoe verre de boosheden de onfchuldige fpeeling van een levendigen dichtluim kunnen misbruiken j Ik deed zeker te kort aan het goede hart myner-meeste, landsgenooten, en aan de gevoelens der door hem beledigde perfoonen , zo ik het npodig oordeelde, hun vry te fpreeken van zulke

Sluiten