Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t6 AANMYNEN GEEST:

't Noodzaaklvke gr.at voor; 't is uitgefpaarde tvd Die iedre fchrandre vrouw aan haaren leeslust wydt: 't Is waar, men heeft my nooit verdacht van die gebreken, In welk een' ftyl men ook van my verkoos te fpreeken ; Hoe ftout men menigwerf ook tegen my misdeed.

Maar gy myn Geest, zo gy al eens uw' tyd verfleet Met rymen, tot vermaak in 't eenzaam buitenleven, Waarom die ooit getoond? vooral, in 't lichtgegeeven? Maar ja, men moest ;en dit, dit is t dat my mishaagt; Waarom ik my van u ook altoos heb beklaagd;) Men moest het Legio der fchryveren vermeeren ; Elk mensch moest weeten dat gy óók kost poëzeeren; En , van uw' eerfteling by uitftek wèl voldaan, Treft gy, my ten verdriete, een'Boekverkooper aan, Die dit, op hoop van winst, vry onbezonnen waagde; En is 't niet meer geluk dan wysheid dat hy daagde ?

'k Weet wat gy zeggen wilt:, „Het Werk is uitverkocht; „ Het wordt nog dagelyks, zeergietig, opgezocht:"

'tls

Sluiten