Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEKELDICHT. %?

\ Is om te lachen als ik u aldus hoor fpreekei : ) De Boekverkooper, die de winst heeft weggeftreeken, ' (Hy rekent naar zig toe,) verklaart het Werk voor goed J 't Is uitverkocht; voor hem is dit zo 't weezen moet; iMaar u, u past het om daar anders van te denken: !Zeg, waar' het niet in 't licht, zoudtgy 't der wereld fchenken? )Of waarom weigert gy, (hoe dikwyls en hoe fterk

Men zulks by u verzoek',) dat uitverkochte werk \Nog eens ter drukpers vau dien zelfden man te brengen; !En is uw antwoord fteeds: „dat zal ik nooit gehengen?"'

Hoor, waarde Geest! ik heb dit meer dan eens gezegd,

' Ik fpreek goed rond goed zeeuwsch, gy zelf vindt het te flecht; Gy ziet welligt geen kans iets goeds 'er van te maaken; *■ Dat het niet wordt herdrukt, zoudt gy, gy daar voor waaken'? Wat zyt ge onnozel met al uwe fchranderheid 1 Wel, of 't uw eigenmin mishaagt, of geklyk vleit; Wat vonnis elk die 't hoort daarover ook zal ftryken; iMen gaat 'er wis meê voord, ik waarfchouw u, hclpkyken.

Dat uitverkochte werk , als gy 't aandachtig leest

B • En

Sluiten