Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEKELDICHT. £7

| De gantfche wereld komt tot rykdom en tot ftaat,

1 En gy, al even eens of't u niet aan en gaat,

1 Bemoeit u nergens meê: „ Ik kan geen'Lykzangmaaken",

1 Dit wendt gy voor, „zo niet de droefheid langs myn kaaken

, „Haar traanen ftroomen doet; 'k zong immers, toen uw vi iend,

„De wyzeNoouDKERK, ftierf; en, zo 't geloof verdient, . „DieLykzang doet ons eer".. Goed! maakdanBruiloftsdicbten; Dat 's tog een prettig werk; fpaarflechtsgeen minnefchkhten; Geen hemels van albast; geen harten hard alsftaal; Wees ook niet zuinig op een handvol minnetaal; Vergeet maar niet de bruid bevallig, fchoon te noemen, ' Al valt 'er ,tusfchen ons, juist niet veel op te roemen: Of zing... boe nu, myn Geest I valt gy my in de reên ? „ Zwyg van die beuslaary; zwyg van die malligheên; „ Dan maakte ik al zo lief een Drama, die in 't fpeelen l De Bak deed geeuwen, en de Loges zou verveelen ": Een Drama, zegt gy! och vergeet gy wie ik ben? Maar 'k loop hier geen gevaar zo ik uw neiging ken: Hoewel,wat weet ik het? gy hebt genoeg gefchreeven Waarin gy weinig op myn'^g [*) hebt acht gegeeven: ^

(*) Om het woordje rang hier wel te ver/laan* dient, dat^

Sluiten