Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 AAN MYNEN GEEST:

„ Gy had geen denkbeeld van een Godgeleerden haaf: (*) Ei zeker 1 en gy laaft nogthans den Advocaat; Dien Don Quichot der kerk, daar elk van weet te fpreeken! 'k Moet zeggen , hier is uw vernuft niet zeer gebleeken.

Gaf ooit partyfchap aan kwaadaartigheïd de hand, 't Is thans: daar, lees zyn Boek, waarin hy vloekt en bant Wie ruft en vreê bemint ; doch, dit is heilige yver: Gelooft gy blindelings den orthodoxen Schryver, Die zo getrouw, kwanswys, 't belang der Kerk bepleit, Maar, inderdaad, het volk, door fnood bedrog, misleidt; Zig Hout en onbefchaamd beroept op 'sLandsplakaaten, En 't al vervalscht, ook zelfs de Notulen der Staaten? 't Helpt niet, of Eerlykheid dat vuil bedrog ontwindt; Het herderlievend volk is voor de waarheid blind; Maakt zig, als 't ware, een'pligt, om hen, die beter denken, Op 't fpoor huns Advocaat:, in naame en leer te krenken ; Die op de domheid van zyn volk zig ook verlaat ,

Als

(*) Om 't bekende Latynfche /preekwoordte gebruiken: Odium

Tkeologicum, Odium Diabolicum.

Sluiten