Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEKELDICHT. 4*

Ga nu in Bedevaart om uw misdryf te boeten; Zeg nu tot elk, die onderweeg u mogt ontmoeten; Peccavi! (*) '* fob my zelf deez Beêvaart opgeleid; 'k Doe penitentie voor myne onbedachtzaamheid; Door haar alleen tog ben ik hiertoe aangedreeven: Wie weet bet? Santhorst mogt ü de Abfolutie geeven.

Nu komen we eindlyk tot die booze Menuet; Gy hebt 'er, ik beken 't, myn' naam niet voorgezet; Maar 't is genoeg bekend, dat gy die hebt verzonnen: Dh's wel het flechtfte ftuk, dat gy me ooit hebt gefponnen; n Verfchil met Santhorst raakt Hechts menfchen, zo als wy; Maar hier, hier dobbel ik zo makkelyk niet vry :

Wat fchampre taal is my daarom niet toegebeten!

•t Heeft ook *\,fpotten met het Heilige, geheeten !

Daar ligt de vuilfte trek : wat meent gy, heb ik reên

0m zeer vernoegd te zyn op u? gewis, ik meen

Dat

(*) Ik heb gezondigd.

c s

Sluiten