Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONVERWACHTE HINDERPAAL*

o F ,

; HET BELETZEL ZONDER BELETZEL:

B L T S P E L.

EERSTE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

hendrik, pasquin.

Zy komen elk van een byzonderen kant op het Tooneel.

hend rik: hy ziet naar zynen kant, 't Is om te lachen! — nu, ik volg myn eigen hoofd: 6 , Schikte ik my naar uw bevelen, Dan ware ik van verftand beroofd.

pasquin.

Zie daar myn' losbol; hy is boos; wat mag 'er fchecien?

hendrik.

Is dit manier van doen? het is met ons gedaan — Daar is niet mee u omtegaan.

f a s-

Sluiten