Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 DE ONVERWACHTE HINDERPAAL:

PASQUIN.

Maar van wien fpreekt gy toch ? verklaar u eens wat nader: Op wien zyt gy zo boos? wie deed het nu toch weêr?

HENDRIK.

Op wie ? wel op den ouden Heer.

PASQUIN.

Wat zegt gy daar!

HENDRIK.

Ja, op myn Vader; Maar 'k breek met hem , ik ben dat weergaés leven moê,

PASQUIN.

Gy fpreekt eerbiedig van een' vader; maar zie toe: Had hy u eens gehoord!

HENDRIK.

Dat mogt ik zeer wel lyden; Ik denk my langer niet te myden; 'k Heb lang genoeg zyn flaaf geweest... Ja, hoorde hy my maar!

PASQUIN.

Houd u flechts zo kloekmoedig!

Papa,

Sluiten