Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L X S F E L, 65

Papa, dit weet ge, is niet heel goedig; Niet al te makkelyk van geest.

HENDRIK-

:Zo! denkt gy dan dat ik nog voor hem ben bevreesd? Een man als ik! die reeds met jongelui verkeerde... Die fchroom kwam mogelyk te pas Toen ik een kleine jongen was, En by Moniieur een lesje leerde.

PASQUIN.

Wat fnoeft gy weêr op uwen moed! Verwaandheid weet u fraai te blinden: ' Mynheer uw vader zou, wat goed, 'Er juist geen zwaarigheid in vinden, Om u te leeren dat gy nog een jongen waart : Ik oordeel uit zyn ftrengen aart.

HENDRIK.

Hoe , hy! - laat hem dat eens bekyken; Dan zal ik hem.... QHj trekt zyn' hoed diep in de oogen.)

PASQUIN.

Zwyg, zwyg! daar komt de goede man.

E H ï N-

Een man als ik! die reeds met jongelui verkeerde...

Sluiten