Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. <f

Dan zal hy niet meer op u kyven.

HENDRIK.

\ Welke euveldaaden heb ik dan toch uitgevoerd?

PASQUIN-

Nu, zyt dus niet ontroerd , Wy zyn nog aan geene euveldaaden; Wy zyn nog maar aan zottigheên: Nog eens, ei lieve laat u raaden! ' Vergun my...

HENDRIK'

Nu, 't is wel: fpreek op: ik ben te vreên,

PASQUIN.

Zult gy myn ftout beftaan verfchoonen, Indien ik onderneem u aan u zelV te toonen 1

HENDRIK.

Ga voord.

P A S Q U I N.

Bedenk het zelf: is M fatfocn? ('t Is echter zo uw wyz' van doen:) Daar fopt gy als een gek, (ik zag het met myne oogen 0 E 3' Deez'

Sluiten