Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. *

ï kan myn' kop niet met die wisjewasjes breeken % L verfta de helft ook niet van alles wat zy praat.

p A S Q. U I N.

l6Datbegryp ik klaar, dat gy haar niet verilaat 5 i Wel dat's Latyn voor onze Heertjes, naar ik reken;

En, 'kweet het, gy zyt ook *<>»•'

Ee reden is by u - chanfin.

HENDRIK.

Maar, broertje lief, gy zult my toeftaan dat die andre, Wier moeder overleed, en die myn vader luer

Ook heeft in huis gebragt...

PASQUIN.

Ja wy verftaan elkandre: i

Defchóone Julia heeft een veel edler zwier: >t Humeur der Dames febeelt in alles mag men zeggen: " Emiliaisftil, is huislyk, is bedaard;

Zy doet niets zonder overleggen : Hoe blyde is Julia! hoe levendig van aart! Ja, deeerfteiswatheelftyf,hoeZyzigoplaat' fieren;

De tweedVe heeft aU' die bevallige manieren,

\

Sluiten