Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E t. 8s

EMILIA.

Zeer we!, Mynheer, ftel dan dit huwlyk rit uw zinnen,

Of heb my lief naar mynen zin:

't Zal ten dien einde dienftig weezen,

Dat wy de Siegward zamen leezen , Met alle die Romans waardoor zig H hart bereid, Voor al 't verruklyke der huwlyks tederheid.

HENHUI K.

Nog fraaier! hoe! ik zou met zulke zotteniyen Myn hersfens breeken , om u naar uw' zin te vryen! Wel zie , ik las voor my, denk wat gy wilt, althans Nog liever Operaas dan zulk tuig van Romans.

E M 1 L I A.

Wilt gy my van uw liefde een vriendlyk teken geeven , Dan moet gy myn verzoek niet langer tegenftreeven... Ei zie daar komt myn Moeder aan.

HENDRIK, ftil.

De drommel fpeelt 'er meê: hoe kom ik hier van daan?

F 5 D E R-

Sluiten