Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95 DE ONVERWACHTE HINDERPAAL: Een heden kabbeljaauw, een haas, en ges patrien; Wat denkt gy, 2a! men nu geen billyk vonnis vvyzen?

de a r a a v i k.

Wel zo ik nu myn zaak verlies j dar moet gezegd, Dan is 'er in ons Land noch biiiykkeid, noch recht; Nu ben ik ook geruft: maar 'k moet u nog iets vraagen:

Wat doen wy met de jonge lui?

g k r a r o, ongeduldig en knorrig.

Daar, dat is weer een nieuw gebrui.

de graavin.

Zeg maar hoe 't u meeft zal behaagen ? Of wilt gy liever wachten , dat Het vonnis is geflagen , En ik bezitfter ben van eenen grooten fchat ? 'k Zal my geheel aan u gedraagen: Ik doe zo alsgy \ gaarne ziet: Wil dat eens nader overleggen.

e m 1 l i A.

Ik neem de vryheid om te zeggen...

g e-

Sluiten