Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, ion. DE ONVERWACHTE HINDERPAAL:

o e r a r d.

En durft gy my dit zéggen?

betje.

Heel wel; 't is immers waar? gy zelf zyt in 't geval: Maar'k wi! heel goed zyn, kom,ik zal U dit eens netjes uit gaan leggen : Pedenk maar eens hoe norsch, hoe fiuursch gy u gedraagt;

Van dat de lieve morgen daagt, Tot dat de nacht verfchynt om u naar bed te dry ven, Zo doet gy niets dan grommen, raazen, kyven; Gy ligt met ieder overhoop : Wat zyt gy haaftig! deun! - hoor.gy fteikt vol gebreken, En ik ben de eenigfte die u durft tegenfprecken: Zeg my wie zoon portrait beminnen kan? loop! loop! Men kan, wat hoeven wy hier langer van te praaten? Niets voor u doen, dan voor u vreczen, en u haaten,

c e r a r n , fiil. Daar is wat aan, zy jokt ook juist nog alles niet :

Wat zal ik doen? 'k heb haar van nooden. Nu $etje, 'k vat de zaak weêr op daar ik die liet:

PJaar

Sluiten