Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 L T S P E L. 105

Haar moeder is dan by de dooden; Zy heeft geen maagfchap dan haar' Oom, myn ouden vrind, Dfe zig nog buiten 'ilands bevindt; Ik heb haar in myn huis genomen.

UT] F,

Nu ja dat weet ik wel, (Stil.) en 't is my ook zéér leed.

G E R- A R O.'

Maar 't geen gy nog niet weet , Is dit ,• dat ik van hem een volmagt heb bekomen, Op dat ik zyne nicht in 't huwelyk hefteed', Indien zy trouwt, dat moet gy niet vergeeten, Naar myn genoegen, wel te weeten.

BETJE.

Zie, dat's nog cerft een Oom! die Eerryk, dat's een man! Hyzondt voor haar, niet zo? ruim honderd duizend gulden,

En Julia heeft weinig fchulden;

Gy krygt daar uw verfchot ligt' van? Hy doet nog meer, hy wil dat zy haar jaaren In 't huwlyk flyten zal, met hem die haar waardeert; " 'k Ben doodlyk op dien Oom, dat voel ik, gecharmeerd;

05

Sluiten