Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H2 DE ONVERWACHTE HINDERPAAL:

GERARD.

Welja, dat's wel gegift; 'k neem Julia voor my.

BETJE. '

Wel nu befef ik eerft de reden , Waarom ik heel den dag zó knorrig ben geweeft; lk was op e'k - ook op myn goeden man, te onvredeni Dat heet ik voorgevoel: ik heb het wel gevreesd, Dat eenig ongeluk ons dreigde.

GERARD.

Zult gy zwygen?

B E T J E.

Daar komt myn Dame zelv; zeg dat zy u charmeert; Zy heeft geen veinzery geleerd; Gy zult een duidlyk antwoord krygen.

ZEVENDE TOONEEL.

JULIA, GERARD, BETJE. GERARD.

D rie woorden zyn genoeg: ik min u: 'k heb geen tyd Om daar met u veel van te fpreeken.

J u-

Sluiten