Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. I*

Want wat is lof, in dit geval? Een overfchoone niet-met-al; En lafter weegt geen aasje meer; Hy fpuwt vergeefsch zyn gif caar de eer; Eer blyfc, infpyt van al zyn woên; Hy doet Hechts zwakke harten bloên; Hy fchaadt gewis den ftervling niet, Die verder dan dit heden ziet : Gy weet hy heeft my gruwelyk (Juist wil het rym affchuwelyk , Maar waarheid wil dat eigen woord; En zelden is dat paar accoord.) Hy heeft my gruwelyk geplaagd, Maar waarom heb ik my gewaagd?

•k Beken bet, blyde fchertfery, Behaagde zo by uitftek my t Wat is de jonkheid achteloos! En Fynbaard wordt zo aanftonds boos. Waarom fchreef ik geen ernst alleen ? Dat kon'er nog zowat meê heen:

Ja

Sluiten