Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. 149

Wat dunkt u, kan 't niet wel zo gaan? Ik zeg niets meer dan 't geen ik las; , 't Paket ligt in myn Boekenkas; Daar vindt gy heele ftapels! man, Gy laast 'er nog de helft niet van! De Toets/leen en het Redenhvest, Die zyn zo nog al van het best'; Gy zult nog wel wat anders zien.

Wat dunkt u van die vroome liên ? Is dit niet waarlyk chriftelyk ? Doe ik niet wyslyk als ik wyk? Als ik maar al myn fchcrtfery, De Kermis ook, der vlamme wy'? Of ik het zwyg , of ik het zeg, LeStuur voor zotten, zal ook weg; De vreemdeling; De vrouw van finaak; Vooral; Wat noemt gy toch vermaak ?

Maar 'k hou de tytels ook voor ons:

Wat heb ik aan dat oud gegons?

K 3 En

Sluiten