Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. 151

Sleept my al geeuwend 't leven dcor, Wyl 't flaaprig oog nooit opwaards ziet. Geleerde luiheid ken ik niet. 'k Doe altoos iets; ik lees of fchryf. „ ja," zegt gy; „ dit is buiten kyf; 3J Wy kennen uwe werkzaamheid ; „ Maar wie u hoont, of wie u vleit, Geef ons de Beemfter kermis maar,

„ Zy lag voor jaar en dag reeds klaar,

„ En ons verlangen wordt vermeerd,

,, Als gy 'er iets van reciteert;

„ Daar komt niets 't allerminste in voor

„ Dat zedigheids naauwluiftrend oor,

„ Ook in 't geringde, ftooren kan;

„ Gy hieldt u deeds zorgvuldig van

„ Al't geen een vrouw , wèl opgevoed,

„ Niet fchryven, ook niet denken moet;

„ En wat gy ook te voorfchyn bragt,

„ Steeds beeft uw boert iets nuts betracht."

K 4 Maar

Sluiten