Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M ENGEL W E R &. 157

Ziet duislig naar beneden,

En ftort, ('k eis daar ik 't fchryve!)

Zo angst u niet doei: zwygen,

Al fchreeuwende in den afgrond:

Dan zwerft gy in een onweer,

Van bulderende ftorraen;

Van naare , bleeke , fpitze ,

Van flingerende blikzeras,

Die door pikdonkre wolken

Aan alle zyden vallen;

Van fchórre , diep herhaalde,

Afgryzelyke donders,

Aan eenen naakten Oever,

Of op de ontzinde baaren, Die , als met hooge bergen Van gramme golven woeden:

Dan poogt gy, maar hoe vruchtloos! Een' moordenaar te ontvluchten, Die, met den dolk gewapend,

U

Sluiten