Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. *fc

'k Eeroep my op de vrienden , die Ik t'aller uur gemeenzaam zie.

'k Heb, op zyn best, een daaglyks wezen ; .Bruin hair, zeer weinig kleur, zowat Egyptisch blond; Een' neus, niet naar myn' zin; een fyne kleine mond, En oogen, magtig groot, daar elk wat uit wil leezen; Die 't all' vertellen wat ik denk', bepeins', gevoel': Ik teken altoos fterk, 't zy ik, met ernst, iets koel, Bedaardlyk overdenke, of deel neeme in gefprekken,

Die vriendfchap of die vreugd verwekken, 'k Ben teer, niet groot, zodat, 'k beduid, belaas Inietveel.

'k Heb niets pedants, niets ftroefs, niets héél: 'k Ben ook zo nooit eens mooi met myne kundigheden: Ik vlied 'tbyzondre, zo in taal, in fmaak, als zeden: Ik annonceer ook niets dat aandacht trekken zou,

Maar ben een' alledaagfche vrouw. Ziedaar myn beeldems, of 'k moet my grof vergisfen: Is >t u der moeite waard', gy kunt het zelf beflisfen: My dunkt dit lykt my op een duit,

L 5 'k Schei

Sluiten