Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. 187

Juist niet van beuzelingen, Of van galante nieuwtjes, Een puce Lint — een Drama.

Gy kent, myn heele lieve! Het antwoord op dit vraagen, Op dit herhaalde vraagen, Waarby myne eigenliefde Haar reekning weet te vinden? „ Ja, Cloë, ik bemin u !

, Ik acht u! uwe vriendfchap

„ Is me onbefchryü;k dierbaar!"

Laat ik u overtuigen Van deze lieve waarheid:

Een waarheid zo noodzaaklyk „ Voor my, om , met genoegen, „ Myn ieven te genieten." 'k Bedien my van uw woorden; En fpeelde myne Cloë

Wel

Sluiten