Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. $9

't Is daadlyk waar, dat meer is! My blindling te gelooven , Is nooit door my gevorderd : Ik zal u reden geeven,

Wat tekent gy aandachtig? Al zie 'k een fpottend lachje Door uwe zachte trekken, En fchitrende oogen fcheemren ;

'k Verfta dit fpottend lachje! Het zal voorzeker zeugen:

„ Zo, lieve ! hebt gy reden

„ Om met my te verfchillen?

„ Zy zullen weinig weegen."

Dat zullen wy beproeven.

Ik blyf by 't oude lesje: Vergeefsch, myn waardfte Cloë! Wilt gy een Mifantrope , Een menfchenhaatfter worden ;

Hoe

Sluiten