Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK, 19?

Uw dierbaar hart, myn' Cloë! De haat niet, neen, de liefde, De liefde is zyn behoefte. Gy met de wereld breeken? Een menfchenhaatfter worden?

Wat hebben jonge Dames

Tog grappige caprices!

Neen, wat gy ook moogt worden ,

Gy zult, (ik fpreek beflisfend,)

Geen menfchenhaatfter worden :

Men maakt van zulke meisjes

Onmooglyk menfchenhaatfters.

'k Beken 't, gy zyt beledigd, Te leur gefteld — bedrogen, En dat door een vriendinne: ö! Heb maar tyd van leeven, Dat zal we! meer gebeuren ; Ik fpeel niet voor Ma Bonne, Maar woudt gy 't wel gelooveu,

Toen

Sluiten