Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J52 MENGEL W E R r.

Toen ik u dit vooripelde?

Zo vaaren ftoute kinders

Die goede raad verwerpen ,

En onvoorzichtig kiezen:

Zy die u zo behaagde,

(En is behaagen vriendlchap? }

Heeft iets bedekts, iets liftigs;

Nu durf ik klaarder fpreeken:

'k Wys u op de ondervinding:

Zeer zelden gaat de vakchhejdj

By zulke jonge menfcben,

Zo ver: 'k moet het bekennen, My, u verdacht te maaken,

Was echter onvoorzichtig! Zat daar dan uwe koelheid ? Dit kan ik niet gelooven; Aan uw manier van leeven , Zo zwervend, zo verftrooiend 5 Misfchien aan iets volage . Heb ik dit ook geweeten ;

Geen-

Sluiten