Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï<yS MENGEL W E R K,

Want datgy zyt beledigd,

Zeer flecht, zeer valsch behandeld,

Dat zal ik nooit ontkennen ;

En kan zy wel gelukkig,

Wel vergenoegd, blymoedig,

'k Beroep my op u, denken ? \ Ha ir oogmerk is verbroken: - Gy mint my meer dan immer;

Ik heb al uw hoogachting ;

Dat meer zegt - uw vertrouwen:

Met waar berouw, met ichaamte-,

Keert gy weêr in myne armen!

Nu leerde u de ondervinding

Dat gy my niet kunt misfen :

'k Voorzag dit alles, Cloë!

Hoor, de allergrootfte oprechtheid

Is maklykst te misleiden:

Wees beter op uw hoede:

'Er zyn, myn meeütbeminde!

Onnoemlyk vtei charakters,

Waar-

Sluiten