Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2C6 MENGEL W ER. R.

Dat gy, onder het doorwar.dlen

Van de fcboone Beverwyk, 't Paradys der vrye Landen,

Alles met verrukking ziet; Dit voorzag ik; 4 ik kende

Reeds uw fyncn, goeden fmaak; Zonder zulk een geestvervoering

Kuntgy nooit deez fchoonheên zien!

Maar dat ?y myn Geldersch huisje

1 ot een onderwerp verkiest; Waarom zou ik het ontveinzen? - Dit mishaagt my, en — heei zeer; Maar dat ge onze dille woning;

Ons eenvoudig, onbekend Lommer lust, (hoewel myn alles,)

Dus verhef: in uwen zang; Wat de Vriendfchap ook moog' denken,

My mi-haagt liet; ik herhaal 't: Scheent gy dit ook te vermoeden ?

Gy

Sluiten