Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. 207

Gy doet als bet fpreekwoord zegt: „ Ongevraagd is ongeweigerd ;"

Waarfchouwt , ja, maar - met den flag.

Had gy 't Velzer- oord gezongen,

En de fchoone Beverwyk, Had gy my dat lied, uit achting,

Opgedraagen, 't kon 'er door: Ik bemin het Buitenleven,

'k Slyt hier vergenoegd myn' tyd; Niemand zou 't onvoegzaam vinden,

Die myn' fmaak, myn denkwys kent; Maar ten zangftoffe uit te kiezen,

't Geldersen huisje op Lommerlustl Van myn ftil vtrblyf te zingen,,

Klein van omtrek, fchaars bekend...

Lwimerlust, is, ja, myn alles 1

'k Wensch niets meer; 't voldoet myn' fmaak; 'k Blyf verliefd op eene wooning,

Hoe

Sluiten